Finanse i Inwestycje  Majątkowe  OWU  Polisy na życie  Porady ubezpieczeniowe

Piekło finansowe, czyli rzecz o niezdolności do pracy – najważniejszej opcji w ubezpieczeniu na życie!

Niewiele firm oferuje opcję ubezpieczenia od niezdolności do pracy, większość ludzi nie wie nawet o istnieniu takiej opcji, a jej brak jest ogromnym ryzykiem dla posiadacza polisy…

 

Niezdolność do pracy oznacza niezdolność do zarobkowania pieniędzy! Według definicji oznacza całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej, która rozpoczęła się w czasie ochrony ubezpieczeniowej na skutek rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała i która trwa w czasie ochrony ubezpieczeniowej nieprzerwanie przez 12 miesięcy, a po zakończeniu tego procesu ma charakter trwały i nieodwracalny.

 

Po chłopsku – niezdolnym do pracy będzie stomatolog, który stracił rękę w wypadku albo  przedstawiciel handlowy, który będzie jeździł na wózku. Niezdolnym do pracy będzie każdy, kto z jakiejś przyczyny nie może pracować, a każda działalność ubezpieczonego na osiągnięcie przychodu, wykonywana w szczególności na podstawie umowy o pracę, jakiejkolwiek innej umowy lub w ramach wolnego zawodu będzie musiała być wstrzymana.

 

To istne piekło finansowe.

 

Powiem trochę brutalnie, ale niestety prawdziwie, pół biedy kiedy zejdziemy z tego świata. Gorzej w sytuacji kiedy nie zejdziemy… tzn. będziemy mieli wypadek, który przeżyjemy, jednak dalsze nasze życie spędzimy na wózku.

W przypadku śmierci rodzina dostanie pieniądze z tytułu śmierci ubezpieczonego, jednak przy braku opcji niezdolności do pracy – nie dostanie nic. Przecież nikt nie umarł. Niezdolność do pracy nie jest chorobą, a przynajmniej być nie musi. Możemy stracić nogę, rękę, zniszczyć kręgosłup, stracić wzrok, zapaść w śpiączkę, mieć nowotwór wykluczający z zarobkowania itp.

A przecież w sytuacji, kiedy nie jesteśmy zdolni do pracy nasza rodzina:

– traci źródło dochodu, często największe (jeżeli to Ty jesteś tą maszynką do robienia pieniędzy),

– musi Cię utrzymać (rehabilitacja, leczenie, opieka).

 

To jest właśnie to piekło.

 

Pamiętaj jednak o ograniczeniach odpowiedzialności Towarzystwa, czyli sytuacjach, kiedy firma może nie wypłacić odszkodowania:

  1. W związku ze spożyciem przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub środków działających na centralny układ nerwowy (odurzających, psychotropowych, psychoaktywnych).
  2. W związku z nieprzestrzeganiem wskazań i zaleceń lekarskich, mających potwierdzenie w dokumentacji medycznej; w związku z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym; w związku z dokonaniem przez ubezpieczonego umyślnego samouszkodzenia ciała lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa; w wyniku zakażenia ubezpieczonego HIV.
  3. W związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub naruszeniem przez niego zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym; w związku z kierowaniem pojazdem bez posiadania wymaganych do tego uprawnień, bez istnienia ważnego badania technicznego, atestów lub innych dokumentów.
  4. W związku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu.
  5. W wyniku działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek lub użycia broni masowego rażenia; w wyniku aktu terroryzmu.

 

Niezdolność do pracy jest obowiązkową opcją dodatkową, która MUSI się znaleźć w naszej polisie na życie. Pamiętaj, że w przypadku niezdolności do zarobkowania Twoja renta wyniesie około 600-800 zł i to pod warunkiem przepracowania odpowiedniej ilości lat składkowych.

 

Kto powinien wykupić opcję „Niezdolność do pracy”? KAŻDY. Czy to będzie głowa rodziny, która stanie się utrzymankiem rodziny, czy osoba samotna, która za 600 zł nie utrzyma sama siebie, nie zadba o jedzenie, czy rehabilitację.

 

Zadbaj o swoją przyszłość! Nie rób sobie piekła finansowego.  

 

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj na mojego fanpage’a.

 

 

 

Zobacz również

Najczęściej czytane