OWU  Porady ubezpieczeniowe

Podstawowe terminy używane w Ogólnych Warunkach Umowy. Poznaj zanim podpiszesz!

Czytasz, czytasz i czytasz. Za cholerę nic nie rozumiesz. Lektura do snu? Chyba dla masochistów. Lektura na dzień? Powodzenia. Niejeden agent nawet tam nie zerknął. Wiedzę o produktach czerpią głównie ze szkoleń. Poznaj przynajmniej podstawowe pojęcia Ogólnych Warunków Umowy na podstawie przypadkowego ubezpieczenia uniwersalnego!

Co piąty Polak rzadko lub wcale nie czyta umowy przed jej podpisaniem, chociaż aż 43 procent z nas deklaruje, że zapoznaje się z treścią dokumentu przed jego parafowaniem – wynika z badania GfK Polonia przeprowadzonego na zlecenie portalu Zafinansowani.pl.

Nie dziwię się, ponieważ niektóre umowy są napisane jakby wyszły spod pióra wieszcza literatury finansowej, artysty słowa ubezpieczeniowego, którego nie sposób zrozumieć.

W prostych słowach przedstawiam podstawowe pojęcia występujące umowie ubezpieczenia, które musisz poznać :

Towarzystwo – Firma

Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, lecz posiadająca zdolność prawną, która zawiera z Towarzystwem umowę ubezpieczenia

Ubezpieczony – osoba fizyczna, której życia dotyczy główna umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia – główna umowa ubezpieczenia oraz dodatkowe umowy ubezpieczenia

Uposażony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w razie Twojej śmierci (jeżeli to Ty się ubezpieczasz)

Uposażony zastępczy – w przypadku kiedy w chwili śmierci nie ma uposażonego

OWU- ogólne warunki ubezpieczenia

Główna umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia

Dodatkowa umowa ubezpieczenia lub umowa dodatkowa – uzupełnienie umowy głównej na zasadach przewidzianych w odrębnych ogólnych warunkach ubezpieczenia tej umowy, np. Umowa ubezpieczenia w razie niezdolności do pracy.

Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia albo umowy dodatkowej

Rejestracja wniosku – przyjęcie wniosku ubezpieczeniowego przez Towarzystwo poprzez odnotowanie daty wykonania tej czynności

Zdarzenie ubezpieczeniowe – śmierć ubezpieczonego

Wniosek ubezpieczeniowy – oferta zawarcia umowy ubezpieczenia składana Towarzystwu

Wiek ubezpieczonego – określony jako ostatnia rocznica urodzin

Rocznica ubezpieczenia – wskazany w dokumencie ubezpieczenia dzień rozpoczynający drugi i każdy kolejny rok ubezpieczenia

 

W zależności od firmy i rodzaju ubezpieczenia niektóre z tych definicji mogą się różnić. Pamiętajmy, że nawet umowa napisana najpiękniejszym językiem może mieć dopisek miniaturową czcionką, który przekreśli nasze szansę na otrzymanie świadczenia.

Ja osobiście zalecam dokładne zapoznanie się z OWU. To przecież przyszłość Twoja, Twojej rodziny, Twoje pieniądze i Twoje bezpieczeństwo.

Jeżeli nie masz zaufanego agenta, pamiętaj aby sprawdzić wszystko. Jest to poważna decyzja, lecz moim zdaniem niezbędna.

Cieszę się, że mamy coraz większą świadomość ubezpieczeniową. Teraz musimy tylko brnąć do przodu i na poważnie traktować tego rodzaju tematy, jakimi są ubezpieczenia na życie. Chyba nie chcesz się „bujać” po sądach i towarzystwach kiedy nie dostaniesz wypłaty należytego świadczenia?

Pamiętaj : najważniejsze w wyborze i posiadaniu polisy jest to, że kwota, która Ci się należy powinna być zawsze wypłacona w razie wypadku.

Zostaw Komentarz

Your email address will not be published.

Zobacz również

Najczęściej czytane