Bez kategorii

Sprawdź swój poziom stresu

Czy uważasz, że jesteś osobą zrelaksowaną czy zestresowaną?

Dwóch psychiatrów badających zjawisko stresu – Thomas Holmes i Richard Rahe – stworzyło listę różnorodnych wydarzeń życiowych. Każdemu wydarzeniu przypisali konkretną ilość jednostek stresowych.

 

Zdaniem autorów istnieje istotna statystycznie zależność między siłą stresora, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę. Jeśli łączna siła stresorów wynosi:

  • 150 – 199 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 kolejnych lat wynosi 37%
  • 200 – 299 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 kolejnych lat wynosi 51%
  • powyżej 300 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 kolejnych lat wynosi 79%

Weź kartkę i długopis – rozpocznij liczenie!

Poniżej przedstawiam listę stresorów.

Wydarzenie Ilość punktów
1 Śmierć współmałżonka 100
2 Rozwód 73
3 Separacja lub rozstanie 65
4 Pobyt w więzieniu 63
5 Śmierć bliskiego członka rodziny 63
6 Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała 53
7 Ślub 50
8 Zwolnienie z pracy/ bezrobocie 47
9 Pojednanie się z małżonkiem 45
10 Przejście na emeryturę 45
11 Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny 44
12 Ciąża 40
13 Trudności seksualne 39
14 Pojawienie się nowego członka rodziny 39
15 Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy 39
16 Zmiana statusu finansowego 38
17 Śmierć bliskiego przyjaciela 37
18 Zmiana stanowiska pracy 35
19 Konflikty w rodzinie 35
20 Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki 30
21 Problemy z hipoteką/ odmowa kredytu 30
22 Napad, kradzież, włamanie 30
23 Awans w pracy lub degradacja stanowiska 29
24 Syn/córka opuszcza dom rodzinny 29
25 Kłopoty z teściową / teściem 29
26 Wybitne osiągnięcia osobiste 28
27 Podjęcie lub utrata pracy przez współmałżonka 26
28 Rozpoczęcie lub zakończenie nauki 26
29 Znacząca zmiana warunków życia 25
30 Znacząca zmiana nawyków osobistych np. jedzeniowych 24
31 Kłopoty z szefem 23
32 Zmiana godzin lub warunków pracy 20
33 Zmiana miejsca zamieszkania 20
34 Zmiana szkoły 20
35 Znacząca zmiana rozrywek 19
36 Znacząca zmiana aktywności religijnych 19
37 Znacząca zmiana kontaktów towarzyskich 18
38 Niewielka pożyczka 18
39 Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu. 16
40 Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną 15
41 Znacząca zmiana sposobu odżywiania się 15
42 Urlop 13
43 Święta spędzone z rodziną 12
44 Niewielkie wykroczenie prawne 11

Zdarza się bardzo nielicznym, że przez całe życie nie dopadnie ich choroba. To są wyjątki. Poważne zachorowanie jest to niemożność zarobkowa, niezdolność do pracy i renta 600/800 złotych. Kwota za którą musimy utrzymać rodzinę, siebie i koszty leczenia.

Czy na pewno chcemy być kulą u nogi dla swoich dzieci ?

Zobacz również

Najczęściej czytane